ვიდეო

Copyright © 2013 ზურაბ წერეთელის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი. ყველა უფლება დაცულია.